CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Tân Bình, TP HCM
30/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Tân Bình

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

C/cư 261-279 Lê Văn Sỹ

 

Phường 1

Tân Bình

HCM

2

C/cư 240 Lê Văn Sỹ

 

Phường 1

Tân Bình

HCM

3

Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ, số 2 Phạm Văn Hai

 

Phường 2

Tân Bình

HCM

4

Chung cư 18 Phạm Văn Hai

 

Phường 2

Tân Bình

HCM

5

Chung cư 481 Lê Văn Sỹ

 

Phường 2

Tân Bình

HCM

6

C/cư 26 Bùi Thị Xuân

 

Phường 2

Tân Bình

HCM

7

C/cư 32 Bùi Thị Xuân

 

Phường 2

Tân Bình

HCM

8

C/cư 350 Hoàng Văn Thụ

 

Phường 4

Tân Bình

HCM

9

C/cư 1 Nghĩa Phát

 

Phường 6

Tân Bình

HCM

10

C/cư 1/19/5 Lý Thường Kiệt

 

Phường 6

Tân Bình

HCM

11

C/cư 10/20/5 Đất Thánh

 

Phường 6

Tân Bình

HCM

12

47 Long Hưng và 3 - 5 Phú Hòa

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

13

137 Lý Thường Kiệt

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

14

C/cư 48C Nghĩa Phát

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

15

C/cư 113/6 Bành Văn Trân

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

16

C/cư 47 Long Hưng

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

17

C/cư 35 Trần Triệu Luật

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

18

C/cư 5 Lý Thường Kiệt

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

19

C/cư 149-151 Lý Thường Kiệt

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

20

47 Long Hưng và 3 - 5 Phú Hòa

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

21

137 Lý Thường Kiệt

 

Phường 7

Tân Bình

HCM

22

C/cư 133/1 Phú Hòa

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

23

C/cư 133/7 Phú Hòa

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

24

C/cư 40/1 Tân Phước

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

25

C/cư 316 Phú Hòa

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

26

C/cư 56/7 Thủ Khoa Huân

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

27

C/cư 70 Lý Thường Kiệt

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

28

C/cư 110 Duy Tân

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

29

C/cư 178 Lý Thường Kiệt

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

30

C/cư 208-210 Lý Thường Kiệt

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

31

C/cư 153/45-46 Tân Thọ

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

32

C/cư 40-42 Duy Tân

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

33

C/cư 59-60 Tân Xuân

 

Phường 8

Tân Bình

HCM

34

Chung cư 170/171 Tân Châu

 

Phường 8

Tân Bình

HCM