CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Cổng đăng ký ứng dụng triển khai "Mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ"
Người đăng ký
Địa điểm chung cư
Liên kết hỗ trợ từ Công ty NUCETECH ĐHXD
Trao đổi thông tin
Ths.Nguyễn Minh Hiếu, NUCETECH

ĐT: 0976 475 534; Email: hieunucetech@gmail.com