CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Tính Hệ số đền bù tái định cư - k
Ghi chú:

a) Mật độ xây dựng, chiều cao công trình theo QHCT, TMB và PA kiến trúc đã được phê duyệt

b) Các thông số khác tự giả định; điền vào các ô trắng

Cột để nhập số
triệu đồng
m2
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
m2
m2
m2
m2
m2
Hệ số đền bù tái định cư - k = (11)/(10) :