CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Văn bản số 249/UBND-QLĐT, ngày 27/02/2024 của UBND quận Cầu Giấy về việc đề nghị bố trí nguồn vốn thực hiện kiểm định, thực hiện lập quy hoạch xây dựng cải tạo lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2024
04/03/2024

Văn bản số 249/UBND-QLĐT, ngày 27/02/2024 của UBND quận Cầu Giấy về việc đề nghị bố trí nguồn vốn thực hiện kiểm định, thực hiện lập quy hoạch xây dựng cải tạo lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2024

 

Số văn bản 249/UBND-QLĐT
Loại văn bản  
Cơ quan ban hành UBND quận Cầu Giấy
Tên mục Văn bản số 249/UBND-QLĐT, ngày 13/10/2023 của UBND quận Cầu Giấy về việc đề nghị bố trí nguồn vốn thực hiện kiểm định, thực hiện lập quy hoạch xây dựng cải tạo lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2024
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày có hiệu lực 27/02/2024
Lĩnh vực Xây dựng
Tệp đính kèm 249/UBND-QLĐT