CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Cầu Giấy

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Cầu Giấy

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT Xí nghiệp xây lắp H24 (10 Chung cư)

10

Quan Nhân

Cầu Giấy

Hà Nội

2

Khu TT Mai Dịch (21 Chung cư)

21

Mai Dịch

Cầu Giấy

Hà Nội

3

Khu TT phường Dịch Vọng

3

Dịch Vọng

Cầu Giấy

Hà Nội

4

Khu TT Nghĩa Tân

23

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

Hà Nội

II

Chung cư đơn lẻ

 

 

 

 

1

K1 HV Chính trị QG HCM

3

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

Hà Nội

2

K2 TT Viện E

3

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

Hà Nội

3

Tổng Cục đo lường

1

Nghĩa Đô

Cầu Giấy

Hà Nội

4

Nhà A Đài P.Tín

2

Quan Hoa

Cầu Giấy

Hà Nội

5

ĐHSP (U2,U3,U4)

1

Dịch Vọng Hậu

Cầu Giấy

Hà Nội

6

ĐHSP (B2,B3,A7)

2

Dịch Vọng Hậu

Cầu Giấy

Hà Nội

7

Nhà A1 Xí nghiệp xây lắp H24

1

-

Cầu Giấy

Hà Nội

8

B3B Mai Dịch

1

Mai Dịch

Cầu Giấy

Hà Nội