CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Nhà A1 Xí nghiệp xây lắp H24, quận Cầu Giấy
23/09/2022

Tên Khu chung cư, nhà chung cư: Nhà A1 Xí nghiệp xây lắp H24

1.Giới thiệu chung:

- Địa điểm xây dựng: Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,  thành phố Hà Nội.

- Năm xây dựng: 

- Các thông tin khác:

2.Hiện trạng:

Cấp nguy hiểm/

Năm kiểm định

Số tầng

Số đơn nguyên/

nhà chung cư

Năm xây dựng

Loại nhà

Thông tin khác

C/ 2016

3

1

 

Nhà xây gạch. Sàn, hành lang các tầng và mái lắp panen. Sàn khu WC là BTCT đổ tại chỗ

 

 

3.Quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng: Thông tin theo QHCT, tổng mặt bằng đã được phê duyệt

Diện tích đất (m2)

DT XD (m2)

MĐXD

(%)

Số tầng

(tầng)

DT sàn (m2)

Hệ số sử dụng đất

(lần)

Dân số

(người)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Nhà đầu tư:

5.Hệ số đền bù k đã được chấp thuận:

6.Tiến trình thực hiện:

7.Các thông tin khác:

Nguồn thông tin:

Phục lục kèm theo Kế hoạch số 334/KH-UBND về việc tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.