CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Bắc Từ Liêm

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Bắc Từ Liêm

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT In tiền

4

Cổ Nhuế 1

Bắc Từ Liêm

Hà Nội

2

Khu TT Công ty Cổ phần XD số 2

7

Cổ Nhuế 2

Bắc Từ Liêm

Hà Nội

3

Khu TT Đại học Mỏ

2

Cổ Nhuế 2

Bắc Từ Liêm

Hà Nội

II

Chung cư đơn lẻ

 

 

 

 

1

TT Công ty CP Cơ giới Thăng Long

1

Đông Ngạc

Bắc Từ Liêm

Hà Nội

2

TT Ngân hàng ĐT&PT TL

3

 

 

 

3

TT T262

 

Phúc Diễn

Bắc Từ Liêm

Hà Nội

4

TT Viện Hóa

 

Phúc Diễn

Bắc Từ Liêm

Hà Nội