CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
TT Ngân hàng ĐT&PT TL, quận Bắc Từ Liêm
21/09/2022

Tên Khu chung cư, nhà chung cư: TT Ngân hàng ĐT&PT TL

1. Giới thiệu chung:

- Địa điểm xây dựng:  Quận Bắc Từ Liêm; thành phố Hà Nội.

- Năm xây dựng: 

- Các thông tin khác:

2. Hiện trạng:

Cấp nguy hiểm/

Năm kiểm định

Số tầng

Số đơn nguyên/

nhà chung cư

Năm xây dựng

Loại nhà

Thông tin khác

Dự kiến trước Qúy III/2023

4

3

  Lắp ghép tấm lớn

 

 

3. Quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng: Thông tin theo QHCT, tổng mặt bằng đã được phê duyệt

Diện tích đất (m2)

DT XD (m2)

MĐXD

(%)

Số tầng

(tầng)

DT sàn (m2)

Hệ số sử dụng đất

(lần)

Dân số

(người)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhà đầu tư:

5. Hệ số đền bù k đã được chấp thuận:

6. Tiến trình thực hiện:

7. Các thông tin khác:

Nguồn thông tin:

Phục lục kèm theo Kế hoạch số 334/KH-UBND về việc tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.