CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Xác định hệ số đền bù tái định cư trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại TP. Hà Nội
22/08/2022

Tóm tắt :

Chung cũ tại TP. Hà Nội được xây dựng trước năm 1954 và từ năm 1960 đến 1994, với khoảng 1.579 chung cư cũ. Từ năm 1999 đến nay, Hà Nội mới chỉ cải tạo, xây dựng lại được 19 chung cư cũ (đạt khoảng 1,2%). Do hết niên hạn sử dựng, cấu kiện xây dựng bị lún, nứt, nghiêng, cộng với việc hộ dân tự cơi nới, sửa chữa nên nhiều chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, cần phải di dời, phá dỡ trong thời gian nhất định để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thay thế nghị định cũ ban hành năm 2015; Ngày 18/2/2021, UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số 5289/QĐ-UBND về  "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Một trong những đề xuất chính liên quan đến việc giải quyết các điểm nghẽn trong mô hình xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là xác định hệ số đền bù tái định cư: UBND Thành phố sẽ quyết định hệ số bồi thường gấp từ 1 - 2 lần diện tích sử dụng của căn hộ cũ, theo nguyên tắc hệ số giảm dần từ vùng ngoài vào khu vực lõi nội đô; xác định hệ số đối với từng dự án trên cơ sở xác định điểm hòa vốn của dự án.

Khi Cộng đồng hộ dân chủ sở hữu chung cư cũ hiểu được cách tính toán hệ số đền bù, họ có thể chủ động thảo luận về hệ số đền bù với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS), từ đó lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Việc xác định hệ số đền bù tái định cư có thể được thực hiện đơn giản trên một phần mềm, có thể truy cập bằng các phương tiện máy tính cá nhân, điện thoại cầm tay...

 

Xem bài viết tại đây.

 

Tác giả:

TS.Phạm Đình Tuyển, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội