CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Thanh Xuân 

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Thanh Xuân

TT Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã Quận/huyện Thành phố/Tỉnh
I Khu chung cư        
1 Khu TT Thanh Xuân Bắc 61 Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội
2 Khu TT Bóng đèn, phích nước Rạng Đông 3 Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội
3 Khu TT Xà Phòng 4 Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội
4 Khu TT Cao su Sao Vàng 4 Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội
5 Khu TT Cơ khí HN 7 Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội
6 Khu TT Thượng Đình 7 Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội
7 Khu TT dụng cụ cắt gọt và đo lườngcơ khí 3 - Thanh Xuân Hà Nội
8 Khu TT Thanh Xuân Nam 8 Thanh Xuân Nam Thanh Xuân Hà Nội
9 Khu TT Khương Trung 29 Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội
10 Khu TT Kim Giang 68 Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội
11 Khu TT Nhân Chính 8 Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội
II Chung cư đơn lẻ        
1 D(194) TT Đài TTVN- Khu TT P.Phương Liệt 4 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
2 P4b-TT Ngân Hàng- khu TT P.Phương Liệt 1 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
3 346 TT Vật tư kỹ thuật xi măng-Khu TT P.Phương Liệt 1 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
4 C2b TT lắp máy 10-Khu TT P. Phương Liệt 1 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
5 154 TT Đất cát sỏi- Khu TT P. Phương Liệt 2 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
6 Nhà 4T khu TT thiết bị điện ảnh 2 - Thanh Xuân Hà Nội
7 115 Trường Chinh- khu TT P. Phương Liệt 1 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
8 117 Trường Chinh- khu TT P. Phương Liệt 1 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
9 138 Hạ Đình (TT X41) 1 Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội
10 Nhà 359 C TT Bộ Giao thông Vận tải Khu TT P. Phương Liệt 3 Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội
11 NC2 Ban Cơ yếu Chính phủ Khu TTNhân Chính 2 Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội