CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Tây Hồ 

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Tây Hồ

TT Tên Khu chung cư/Nhà chung cư Tổng số đơn nguyên/Nhà chung cư Phường/xã Quận/huyện Thành phố/Tỉnh
I Chung cư đơn lẻ        
1 TT Bao bì Xuất khẩu Phú Thượng 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội
2 TT Bao bì Xuất khẩu Phú Thượng 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội