CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Nam Từ Liêm

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Nam Từ Liêm

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT Cầu Diễn

2

Cầu Diễn

Nam Từ Liêm

Hà Nội

II

Chung cư đơn lẻ

 

 

 

 

1

TT cơ khí Đại Mỗ

2

Đại Mỗ

Nam Từ Liêm

Hà Nội