CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

 

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Hoàn Kiếm theo Đề án “Kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá và quy gom các chung cư đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”

TT Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã Quận/huyện Thành phố/Tỉnh
A Nhóm các chung cư quy gom
       
  Nhóm 1        
1 TT 15 Cao Thắng 3 Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hà Nội
2 23 Hàng Tre- 162 Trần Quang Khải   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 2
       
3 2B-2C Lê Phụng Hiểu 1 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
4 11 B Tông Đản   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
5 6 Lê Thái Tổ   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 3
       
6 15 C Trần Khánh Dư 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
7 27 Lê Thánh Tông 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
8 8 Lý Đạo Thành 2 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 4
       
9 16 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
10 24 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
11 20 Lê Thánh Tông 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 5
       
12 8 Ngô Quyền   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
13 6 Tông Đản   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 6
       
14 39 Lý Thường Kiệt 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
15 121 Lê Duẩn/ 112 Trần Hưng Đạo 2 Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 7
       
16
Số 18 phố Hàng Chiếu   Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hà Nội
17 59-63 Tràng Thi   Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội
18 67 Tràng thi 2 Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 8
       
19 23A-B Tông Đản 2 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
20 1 Lê Phụng Hiểu 4 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
21 1C Tông Đản   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 9
       
22+23 A1+A2 Trần Quốc Toản 2 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
24 30 Trần Quốc Toản 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 10
       
25 3 Vọng Đức 2 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
26 2 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
27 11 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
B Nhóm các chung cư ghép nhóm
       
  Nhóm 1        
28 5+7 Phủ Doãn   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
29 121 Phủ Doãn   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 2
       
30 6 Lê Thánh Tông 3 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
31 111 Phủ Doãn   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 3
       
32 2F Quang Trung 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
33 16A Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 4
       
34 92 Hai Bà Trưng   Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
35 28 Hai Bà Trưng 3 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 5
       
36 37 Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
37 32 Lý Nam Đế 3 Cửa Đông Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 6
       
38 23 Bà Triệu 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
39 36 Hai Bà Trưng 2 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 7
       
40 9 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
41 23 Lê Thánh Tông 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 8
       
42 2 Tông Đản   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
43 36 Nguyễn Hữu Huân   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 9
       
44 20 Hàng Vôi   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
45 32 Hàng Vôi   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
46 42 Hàng Vôi   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 10        
47 27A Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
48 33 Phạm Ngũ Lão 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 11        
49 23 Trần Hưng Đạo 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
50 3B Đặng Thái Thân 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 12        
51 33 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
52 48 Liên Trì 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 13        
53 21 Hàng Bài 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
54 31 Hàng Bài 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 14        
55 61 Hàm Long 2 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
56 42 C Trần Hưng Đạo 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm 15        
57 13 Nguyễn Khắc Cần 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
58 36B Trần Hưng Đạo 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
C Nhóm các chung cư thực hiện đơn lẻ (Chuyển đổi XD các công trình công cộng và DVCC)
       
  Phố Cổ
       
59 15 Ngõ Đào Duy Từ(26 Lương Ngọc Quyến)   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
60 9 Hàng Lược 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
61 167 Phùng Hưng   Cửa Đông Hoàn Kiếm Hà Nội
62 33 Nguyễn Hữu Huân   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
  Phố Cũ        
63 93 Hàng Bông   Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội
64 7 Nguyễn Khắc Cần   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
65 31 Trương Hán Siêu 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
66 40 Lý Thường Kiệt 1 Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm Hà Nội
67 94 Bà Triệu 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
68 2 Ngô Văn Sở 2 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
69 5 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
70 4 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
71 4B Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
72 12B Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
73 21 Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
74 5 Quang Trung 3 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
75 23 Hàng Bài 3 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
  Hồ Gươm và phụ cận        
76 5 Tràng Thi   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
77 12+14 Hàng Hành   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
78 2B Nguyễn Khắc Cần 1 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
  Phân khu ga        
79 91 Lý Thường Kiệt   Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
D Nhóm các chung cư ngoài đê sông Hồng
       
80 Nhà 4B, 6A,8AB (NH TƯ) 4   Hoàn Kiếm Hà Nội
81 Nhà 2+4 (Bộ GTVT) 2 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
82 Nhà 9AB- Ngõ 99 Vọng Hà 2 Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
83 Nhà A10,11,12,13-43 Vọng Hà   Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
84 957 Hồng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
85 Nhà 5 số 85 Vọng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
86 Nhà 3A,B số 69 Vọng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
87 Ngõ 101 Vọng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
88 881 Hồng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
89 Nhà 7AB + nhà 12 (Bộ LĐTBXH) Đổi tên mới :A97+B97 + nhà 12 tập thể Bộ LĐTBXH 6 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
90 3 Phúc Tân 1 Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội
91 191 Phúc Tân 5 Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội
92 Nhà gỗ gố 1 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
93 Nhà gỗ gố 7 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
94 Nhà gỗ gố 9 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
95 Nhà gỗ gố 10 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
96 Nhà gỗ gố 11 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
97 Nhà gỗ gố 14 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
98 Nhà gỗ gố 16 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
99 Nhà gỗ gố 17 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
100 Nhà gỗ số  3 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
101 Nhà gỗ số 5 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
102 Nhà gỗ số 6 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
103 Nhà gỗ số 19 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
104 Nhà gỗ số 8 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
105 Nhà gỗ số 13 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
106 Nhà gỗ số 15 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
107 Nhà gỗ số 1A 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
  Nhóm còn lại
       
108 208 Trần Quang Khải   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
109 151 Lê Duẩn   Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
110 68 Trần Quốc Toản 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
111 37A Hai Bà Trưng   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội