CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Hà Đông, TP Hà Nội

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Hà Đông 

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Hà Đông

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT 3 tầng phường Nguyễn Trãi

3

Nguyễn Trãi

Hà Đông

Hà Nội

II

Chung cư đơn lẻ

 

 

Hà Đông

Hà Nội

1

Dãy D Khu tập thể tầng 3, phường Nguyễn Trãi

1

Nguyễn Trãi

Hà Đông

Hà Nội

2

Tòa 24 tổ 8 phường Vạn Phúc

 

Vạn Phúc

Hà Đông

Hà Nội

3

A1 Trương Công Định

 

Yết Kiêu

Hà Đông

Hà Nội

4

B1 Trương Công Định

 

Yết Kiêu

Hà Đông

Hà Nội

5

A2 Ngô Gia Khảm

 

Yết Kiêu

Hà Đông

Hà Nội

6

A3 Ngô Gia Khảm

 

Yết Kiêu

Hà Đông

Hà Nội

7

A4 Ngô Gia Khảm

 

Yết Kiêu

Hà Đông

 

8

TT liên hợp thực phẩm tổ 8 phường Quang Trung

 

Quang Trung

Hà Đông

Hà Nội

9

TT đại tu ô tô xe khách tổ 14 phường Quang Trung

 

Quang Trung

Hà Đông

Hà Nội

10

Chung cư TT công ty thiết bị I- Bộ Vật tư

 

 

Hà Đông

Hà Nội

11

TT tư vấn XD điện I tổ 12 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

12

TT tư vấn TK điện I tổ 11 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

13

TT Viện địa chất khoáng sản tổ 10 Phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

14

TT Liên đoàn vật lý địa chất tổ 10 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

15

TT Khu B phát tín tổ 9 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

16

TT Khu B Đại học Kiến trúc tổ 5 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

17

TT thiết bị Thủy lợi tổ 5 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

18

TT bộ đội biên phòng tổ 4 phường Văn Quán

 

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

19

Chung cư TT Dệt khối Ao Sen phường Mộ Lao

 

Mộ Lao

Hà Đông

Hà Nội

20

Chung cư TT Công ty XD khu Nam khối Thanh Bình phường Mộ Lao

 

Mộ Lao

Hà Đông

Hà Nội

21

Nhà A1, A2 Khu TT 5 tầng - phường Quang Trung

3

Quang Trung

Hà Đông

Hà Nội

22

Khu nhà 5K-1 KTT K5 Khối Ao Sen - phường Mộ Lao

2

Mộ Lao

Hà Đông

Hà Nội

23

Khu nhà 5K-2 KTT K5 Khối Ao Sen - phường Mộ Lao

1

Mộ Lao

Hà Đông

Hà Nội

24

Khu nhà 5K-3 KTT K5 Khối Ao Sen - phường Mộ Lao

2

Mộ Lao

Hà Đông

Hà Nội

25

Nhà 3 tầng TT số 25A (TDP 8) - phường Phúc La

2

Phúc La

Hà Đông

Hà Nội

26

Nhà 3 tầng TT số 35A (TDP 8) - phường Phúc La

2

Phúc La

Hà Đông

Hà Nội

27

Nhà 3 tầng TT số 35B (TDP 8) - phường Phúc La

2

Phúc La

Hà Đông

Hà Nội

28

Nhà 3 tầng  - phường Vạn Phúc

3

Vạn Phúc

Hà Đông

Hà Nội

29

Nhà 4 tầng  - phường Vạn Phúc

3

Vạn Phúc

Hà Đông

Hà Nội

30

Nhà A, B, C TT 3 tầng - phường Nguyễn Trãi

2

Nguyễn Trãi

Hà Đông

Hà Nội

31

Khu G5 TT An ninh Nhân dân - phường Văn Quán

3

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

32

Khu TT tư vấn XD điện - Khu B1

2

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

33

Khu TT tư vấn XD điện-Khu A5

3

Văn Quán

Hà Đông

Hà Nội

34

Khu TT Cao đẳng XD nhà G-TDP 6

3 Mộ Lao

Hà Đông

Hà Nội