CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Ba Đình, TP Hà Nội

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Ba Đình

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Ba Đình

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT Thành Công

68

Thành Công

Ba Đình

Hà Nội

2

Khu TT Giảng Võ

23

Giảng Võ

Ba Đình

Hà Nội

3

Khu TT Ngọc Khánh

58

Ngọc Khánh

Ba Đình

Hà Nội

4

Khu TT 218c, 222a Đội Cấn

7

Liễu Giai, Đội Cấn

Ba Đình

Hà Nội

5

Khu TT C86 Kim Mã Thượng

5

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội

6

Khu TT 221 Hoàng Hoa Thám

2

Ngọc Hồ

Ba Đình

Hà Nội

7

Khu TT số 1 Đặng Dung

2

Trúc Bạch

Ba Đình

Hà Nội

8

Khu TT Thủ Lệ 2

11

Ngọc Khánh

Ba Đình

Hà Nội

II

Chung cư đơn lẻ

 

 

 

 

1

TT Viện Mác Lênin

2

Giảng Võ

Ba Đình

Hà Nội

2

TT Viện KS 2 tầng

2

Ngọc Khánh

Ba Đình

Hà Nội

3

TT Viện KS 5 tầng

2

Ngọc Khánh

Ba Đình

Hà Nội

4

TT VT 40

1

Ngọc Khánh

Ba Đình

Hà Nội

5

TT Bộ VHTT (ngõ Núi Trúc)

2

Kim Mã

Ba Đình

Hà Nội

6

TT 101+103 Nguyễn Trường Tộ (2 khối)

1

Quán Thánh

Ba Đình

Hà Nội

7

TT Cống Vị

1

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội

8

TT K 222a Đội Cấn (TCT Điện Lực)

2

Liễu Giai

Ba Đình

Hà Nội

9

TT 36 Phan Kế Bính

2

Cống vị

Ba Đình

Hà Nội

10

TT Nhà 2 tầng

1

 

Ba Đình

Hà Nội

11

TT 23 Liễu Giai

3

Liễu Giai

Ba Đình

Hà Nội

12

19 Liễu Giai

2

Liễu Giai

Ba Đình

Hà Nội

13

96+98+100 Yên Phụ

3

Yên Phụ

Ba Đình

Hà Nội

14

C2 Đường 52

1

 

Ba Đình

Hà Nội

15

Hoàng Cầu 5 tầng

4

Thành Công

Ba Đình

Hà Nội

16

5c Hoàng Cầu

3

Thành Công

Ba Đình

Hà Nội

17

195 B5 Đội Cấn 5T

2

Đội Cấn

Ba Đình

Hà Nội

18

195 B1 Đội Cấn 5T

2

Đội Cấn

Ba Đình

Hà Nội

19

56 Đào Tấn

1

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội

20

22 Linh Lang

1

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội

21

22 Liễu Giai

2

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội

22

TT 66 Cửa Bắc

1

Trúc Bạch

Ba Đình

Hà Nội

23

Nhà A7 TT Đường sắt

2

Ngọc Khánh

Ba Đình

Hà Nội

24

97B Yên Ninh

2

Quán Thánh

Ba Đình

Hà Nội

25

TT số 8 Dốc Ngọc Hà

2

Ngọc Hà

Ba Đình

Hà Nội

26

TT số 10 Dốc Ngọc Hà

2

Ngọc Hà

Ba Đình

Hà Nội

27

TT 103+101 Nguyễn Trường Tộ

2

Quán Thánh

Ba Đình

Hà Nội

28

221 Hoàng Hoa Thám (Hãng phim truyện VN)

1

Ngọc Hồ

Ba Đình

Hà Nội

29

4 Ngõ Yên Thế

2

Điện Biên

Ba Đình

Hà Nội

30

TT Ban Nội chính TƯ

1

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội

31

TT Cục phục vụ Ngoại giao đoàn

1

Cống Vị

Ba Đình

Hà Nội