CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại huyện Thanh Trì 

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại huyện Thanh Trì

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Chung cư đơn lẻ

 

 

 

 

1

Khu TT Nhà máy in BTTM – Xã Ngũ Hiệp

1

Ngũ HIệp

Thanh Trì

Hà Nội

2

Nhà TT C5/BTTM – Xã Ngũ Hiệp

1

Ngũ HIệp

Thanh Trì

Hà Nội