CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại huyện Gia Lâm 

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại huyện Gia Lâm

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT Yên Viên

5

Yên Viên

Gia Lâm

Hà Nội