CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại huyện Đông Anh

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại huyện Đông Anh 

TT

Tên Khu chung cư/ Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/Tỉnh

I

Khu chung cư

 

 

 

 

1

Khu TT Nguyên Khê

4

Xã Nguyên Khê

Đông Anh

Hà Nội

2

Khu TT Kính Nỗ

6

TT Đông Anh

Đông Anh

Hà Nội

3

Khu TT Cty Cơ khí và xây dựng

5

Xã Mai Lâm

Đông Anh

Hà Nội

4

Khu TT Xuân Nộn

3

Xã Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

5

Khu TT Lương Quy

22

Xã Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

6

Khu TT Phúc Thịnh

3

 

Đông Anh

Hà Nội

7

Khu TT Liên Cơ

4

 

Đông Anh

Hà Nội

8

Khu TT Cty cổ phần XD số 6 Thăng Long

5

Xã Hải Bối

Đông Anh

Hà Nội

9

Khu TT Cty cổ phần Cơ khí Đông Anh

2

Xã Hải Bối

Đông Anh

Hà Nội

10

Khu TT Cty tấm lợp Đông Anh

5

TT Đông Anh

Đông Anh

Hà Nội