CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Quận Thanh Xuân kiểm định, bảo đảm tiến độ lập quy hoạch các chung cư cũ
15/12/2023

Với tổng số 218 chung cư cũ trên địa bàn, quận Thanh Xuân đã trình và được UBND thành phố Hà Nội tạm cấp kinh phí thực hiện việc kiểm định là hơn 14,3 tỉ đồng, lập quy hoạch là trên 2,6 tỉ đồng.

 

Theo rà soát, tổng số chung cư cũ trên địa bàn quận là 219 nhà, trong đó, nằm trong kế hoạch 148 nhà, đề nghị bổ sung 71 nhà. Ảnh: Thùy Chi

 

Thực hiện Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 18-12-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội", Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận Thanh Xuân; định kỳ họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tiến độ thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND quận cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, họp định kỳ, đột xuất để triển khai thực hiện; báo cáo UBND Thành phố, các sở, ngành định kỳ, đột xuất theo yêu cầu, báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo rà soát, tổng số chung cư cũ trên địa bàn quận là 219 nhà, trong đó, nằm trong kế hoạch 148 nhà, đề nghị bổ sung 71 nhà.

Cụ thể, phường Thanh Xuân Bắc có 41 nhà trong kế hoạch, 23 nhà đề nghị bổ sung; phường Thanh Xuân Nam có 8 nhà trong kế hoạch, 10 nhà đề nghị bổ sung; phường Thanh Xuân Trung có 7 nhà trong kế hoạch, 7 nhà đề nghị bổ sung; phường Thượng Đình có 11 nhà trong kế hoạch, 6 nhà đề nghị bổ sung;

Phường Kim Giang có 43 nhà trong kế hoạch, 13 nhà đề nghị bổ sung; phường Khương Trung có 24 nhà trong kế hoạch, 1 nhà đề nghị bổ sung; phường Phương Liệt có 6 nhà trong kế hoạch, 7 nhà đề nghị bổ sung; phường Nhân Chính có 8 nhà trong kế hoạch, 4 nhà đề nghị bổ sung

Nhà chung cư cũ trước đây do các sở, ngành tổ chức kiểm định là 23 nhà, trong đó, có 2 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp B, 21 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp C. Nhà chung cư do Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức thực hiện kiểm định đợt 1 là 44 nhà, hiện tại 13 nhà đã có kết quả kiểm định đang trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua (12 nhà cấp B, 1 nhà cấp C). Nhà chung cư do quận (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận) tổ chức kiểm định 81 nhà, trong đó, đợt 1 là 7 nhà, đợt 2 là 43 nhà, đợt 3 là 0 nhà, đợt 4 là 31 nhà.

Trong quá trình khảo sát để thực hiện việc lập đề cương kiểm định đợt 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã đề xuất loại bỏ 1 chung cư là khu tập thể I4 Thanh Xuân Bắc đã thành nhà ở riêng lẻ. Như vậy, trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện có 218 nhà chung cư cũ.

Đến nay, quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức kiểm định 44 nhà chung cư (đợt 1). Hiện tại, đã có kết quả 13 nhà đang được Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội kiểm tra, đánh giá thông qua Báo cáo kết quả kiểm định; đã phê duyệt phương án - đề cương kiểm định, đánh giá chất lượng các khu chung cư cũ (đợt 1) trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã hoàn thành báo cáo kết quả kiểm định và trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội và đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán.

Bên cạnh đó, phê duyệt dự toán khảo sát, kiểm định chung cư cũ (đợt 2); phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng hiện trạng các khu chung cư cũ (đợt 3); phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ (giai đoạn 1). Quận đã trình và được UBND thành phố Hà Nội tạm cấp kinh phí thực hiện việc kiểm định là 14,374 tỉ đồng, lập quy hoạch là 2,684 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo 11 phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật và các nội dung có liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, bảo đảm tiến độ đề ra.

 

Thùy Chi

Nguồn:

https://thanglong.chinhphu.vn/quan-thanh-xuan-kiem-dinh-bao-dam-tien-do-lap-quy-hoach-cac-chung-cu-cu-103231214173958381.htm