CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Quận Ngô Quyền tuyên truyền, vận động các hộ dân di chuyển thực hiện Dự án cải tạo chung cư Đồng Quốc Bình (giai đoạn 2)
21/02/2024

Ngày 20/2, quận Ngô Quyền tổ chức các Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân di chuyển thực hiện Dự án cải tạo chung cư Đồng Quốc Bình (giai đoạn 2).

 

Quận Ngô Quyền tổ chức các tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân di chuyển thực hiện Dự án cải tạo chung cư Đồng Quốc Bình (giai đoạn 2).

 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 2) được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 với mục tiêu: tiếp tục xây dựng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình; bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong khu vực chung cư cũ, nguy hiểm; tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

 

Tuyên truyền, vận động tại hộ gia đình.

 

Dự án thực hiện thu hồi 14,26 ha, ảnh hưởng tới 11 tổ chức và hơn 1.400 hộ gia đình, cá nhân thuộc phường Đồng Quốc Bình và phường Đằng Giang. Đến nay, UBND quận Ngô Quyền đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.156/1.156 hộ dân thuộc 34 chung cư cũ và 49/291 hộ đất ở, đã có 1.082 hộ chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đồng thời, UBND Quận Ngô Quyền đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tổ chức 07 đợt bốc thăm và bố trí tái định cư cho 411 hộ dân về chung cư HH1 - HH2, HH3 – HH4 Đồng Quốc Bình để ổn định đời sống.

 

 

Thuyết phục các hộ dân đồng thuận chủ trương của thành phố, chấp hành bàn giao nhà.

 

Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của thành phố, UBND quận đề nghị các hộ dân tại 34 chung cư cũ Phường Đồng Quốc Bình đồng thuận chủ trương của thành phố, sớm nhận tiền và bàn giao nhà; phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định để các phòng, ban, đơn vị thuộc quận sớm đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, đưa các hộ về nơi ở mới trước ngày 15/03/2024 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 52/TB-VP ngày 01/02/2024. Sau thời gian trên, UBND quận sẽ triển khai trình tự, thủ tục cưỡng chế di chuyển các trường hợp không chấp hành theo quy định. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi chấp hành đo đạc, kiểm đếm và bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án theo quy định./.

 

Phương Mai

Nguồn:

https://haiphong.gov.vn/cong-dan/quan-ngo-quyen-tuyen-truyen-van-dong-cac-ho-dan-di-chuyen-thuc-hien-du-an-cai-tao-chung-cu-dong--671917