CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
QĐ số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của TP để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của TP về cải tạo, XD lại nhà chung cư
05/10/2022

Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Số/ký hiệu 907/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành UBND TP. Hà Nội
Tên mục Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
Tệp đính kèm 907/QĐ-UBND

 

Nguồn:  https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-907-qd-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi-218246-d2.html