CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
NĐ số 69/2021/NĐ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
24/03/2023

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Số văn bản 69/2021/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Ngày ban hành 15/07/2017
Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Lĩnh vực Xây dựng
Tệp đính kèm 69/2021/NĐ-CP

 

Nguồn: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203704