CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Kỷ yếu hội thảo: Triển khai giải pháp công nghệ "Mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ"
12/12/2022

Tóm tắt:

Việt Nam hiện nay có rất nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực Xây dựng cần phải giải quyết, Hà Nội cũng vậy, một trong số đó là vấn đề Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Trên cả nước, hiện có hàng nghìn khu chung cư cũ, tập thể cũ và biệt thự cũ đã hết niên hạn sử dụng, cần cải tạo, xây dựng lại; song, kết quả cải tạo, xây dựng lại còn rất khiêm tốn. chung cư cũ đang xuống cấp từng ngày cùng với những khó khăn trong việc triển khai theo Mô hình sử dụng nguồn vốn Nhà nước và bất cập trong chính sách kêu gọi đầu tư theo Mô hình xã hội hóa.
Với tiêu chí hoạt động lấy phục vụ quốc gia, cộng đồng, doanh nghiệp làm trọng, chúng tôi nhận thức rằng việc cải tạo chung cư cũ là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng tới cuộc sống, an toàn sinh mạng của nhân dân và cảnh quan đô thị. Đây là vấn đề mà Ban tổ chức quan tâm nghiên cứu giải quyết. Hiện tại, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH) cũng đang thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở các đô thị Việt Nam, thí điểm tại Hà Nội”; Mã số: B2022-XDA-08; Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.
Hiện nay, Chương trình cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ chủ yếu được thực hiện theo mô hình xã hội hóa: “Người dân chờ chủ đầu tư đến đầu tư xây dựng”. Trong quá trình thực hiện nảy sinh các mẫu thuẫn giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Việc giải quyết các mâu thuẫn phức tạp này thường kéo dài, làm làm dự án cải tạo chung cư cũ không được thực hiện theo đúng kế hoạch.
Trên thế giới, nhiều quốc gia như Đức, Hàn Quốc... đã ứng dụng "Mô hình Cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ”. Trong mô hình này, người dân cùng với chính quyền và các nhà khoa học tiến hành tổ chức cải tạo chung cư cũ theo triết lý "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra và Dân thụ hưởng".

Mô hình không có mâu thuẫn giữa lợi ích của dân cư với nhà đầu tư bởi chính họ là nhà đầu tư. Mô hình này hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam, dưới góc độ của các quy định quản lý nhà nước có liên quan, doanh nghiệp xã hội, nguồn vốn hỗ trợ và đóng góp trực tiếp của các tổ chức khoa học công nghệ.
Mô hình này khi được thực hiện góp phần bổ sung vào các mô hình xã hội hóa hiện có, thúc đẩy việc giải quyết vấn đề chung cư cũ. Mô hình cũng có thể coi như một dạng công nghệ nguồn để có thể nhân rộng tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị khác.
Hội thảo này góp phần giải quyết một vấn đề vừa có tính cấp thiết, vừa có tính phức tạp và khó khăn, vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng mô hình có thể được áp dụng thí điểm thành công và nhân rộng ra cả nước, góp phần giải quyết vấn đề cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang vô cùng bức xúc hiện nay.

 

Xem bài viết tại đây

Tác giả:

Ban tổ chức Hội thảo