CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Kinh nghiệm pháp luật của một số nước trong cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
22/08/2022

Tóm tắt: Trên thế giới, các nước đều có chính sách, kinh nghiệm phong phú liên quan đến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Dưới đây là kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc. Bài viết do nhóm nghiên cứu đề tài tổng hợp và cung cấp cho Đại biểu Quốc hội, theo yêu cầu của Thư viện Quốc hội tại Kỳ  họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Bản quyền thuộc về Thư viện Quốc hội.

 

Xem bài viết tại đây.

 

Th.S. Nguyễn Minh Hiếu, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ ĐHXD