CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
KH số 329/KH-UBND về Nghiên cứu lập QHCT cải tạo, XD lại chung cư cũ trên địa bàn TP
05/10/2022

Kế hoạch số 329/KH-UBND về Nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

 

Số/ký hiệu 329/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND TP. Hà Nội
Tên mục Kế hoạch số 329/KH-UBND về Nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
Tệp đính kèm 329/KH-UBND

 

Nguồn:  https://badinh.hanoi.gov.vn/quan-ly-trat-tu-do-thi/-/asset_publisher/X4MhKm1sIeo3/content/ke-hoach-so-329-kh-ubnd-ngay-31-12-2021-1