CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Giới thiệu và tóm tắt lợi ích của mô hình "Cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ"
29/03/2023

Tóm tắt:

Theo thống kê, cả nước có khoảng 2.500 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng từ trước năm 1990, hiện đã xuống cấp, hết niên hạn sử dụng và cần cải tạo, xây dựng lại. Có các mô hình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ như: Mô hình sử dụng nguồn vốn nhà nước và mô hình xã hội hóa đầu tư. Trong điều kiện nguồn lực của nhà nước có hạn, mô hình xã hội hóa đầu tư là mô hình chính. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000 đến nay, dù đã triển khai nhiều chương trình, đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tốc độ cải tạo hiện còn rất chậm, chỉ đạt khoảng 2%.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH) trân trọng giới thiệu một giải pháp đóng góp, đó là Mô hình Cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (Mô hình).

Mô hình là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số B2022-XDA-08, do HUCE chủ trì nghiên cứu, NUCETECH là đơn vị phối hợp nghiên cứu.

 

Xem bài viết tại đây