CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Chuyển đổi số Bất động sản, chìa khóa kết nối Cộng đồng cư dân đầu tư khai thác hiệu quả
06/09/2022

Xem bài viết tại đây.

 

Tác giả:

Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Công ty Batdongsan.vn, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Việt Hàn - VIKO30.com