CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Cần thực hiện đúng tiến độ cải tạo chung cư cũ
08/10/2022

Cải tạo chung cư cũ là vấn đề cấp thiết, được thành phố Hà Nội đặt ra từ nhiều năm nay, nhưng kết quả thực hiện còn rất hạn chế, mới có hơn 1% tổng số chung cư cũ hoàn thành cải tạo, đưa vào sử dụng.

 

Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ này, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã khẩn trương xây dựng và vừa ban hành “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội”, tạo cơ sở quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ. Đề án xác định rõ mốc thời gian hoàn thành công việc, trong đó công tác kiểm định chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 được chia làm bốn đợt, phấn đấu hoàn thành trước quý III/2023. Công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các khu chung cư, nhà chung cư trong chung cư cũ đối với 76 khu, việc bố trí nguồn vốn ngân sách lập quy hoạch hoàn thành chậm nhất quý IV/2023.

Đề án nêu rõ, trên cơ sở kế hoạch kiểm định và kế hoạch lập quy hoạch, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ lựa chọn triển khai lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại sáu khu chung cư, gồm Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và bốn khu có nhà nguy hiểm cấp độ D gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh và Bộ Tư pháp. Đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với 14 dự án đang triển khai; tháo gỡ vướng mắc đối với dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Nguyễn Công Trứ đang dở dang…

Một nội dung được rất nhiều người dân quan tâm là công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường hỗ trợ tái định cư, nhà ở tạm cư khi thực hiện cải tạo chung cư cũ được đề án đề cập rõ. Trên cơ sở quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng khu, nhóm, nhà chung cư cũ hoặc đề án, dự án tái định cư được cấp thẩm quyền phê duyệt và căn cứ vào điều kiện cụ thể từng khu vực, tính khả thi, tính toán hiệu quả đầu tư của từng dự án, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ quyết định hệ số k bồi thường gấp từ một đến hai lần diện tích sử dụng của căn hộ cũ, theo nguyên tắc: hệ số k giảm dần từ ngoài vào khu vực nội đô; xác định hệ số k đối với từng dự án trên cơ sở xác định điểm hòa vốn của dự án…

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là vấn đề rất lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều người dân. Vì thế, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề án đặt ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả, tiến độ công việc đối với từng nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân thành phố cần làm rõ thêm những nội dung đề cập trong đề án như nguồn vốn, lựa chọn chủ đầu tư, công nghệ đầu tư xây dựng..., phấn đấu đến năm 2045 sẽ cơ bản hoàn thành cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Minh Vân

Nguồn:

https://nhandan.vn/can-thuc-hien-dung-tien-do-cai-tao-chung-cu-cu-post679573.html