CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại TP Thủ Đức, TP HCM
30/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại TP Thủ Đức

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Thành phố

Thành phố/

Tỉnh

1

C/cư Điện lực

 

Trường Thọ

Thủ Đức

HCM

2

C/cư trường CĐ KT-CN Thủ Đức

 

Linh Chiểu

Thủ Đức

HCM