CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Phú Nhuận, TP HCM
30/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Phú Nhuận

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Cư xá Ngân hàng3, Thích Quảng Đức

 

Phường 3

Phú Nhuận

     HCM

2

Cư xá Phú Nhuận776, Nguyễn Kiệm

 

Phường 4

Phú Nhuận

     HCM

3

C/cư 93, cư xá Nguyễn Đình Chiểu

 

Phường 4

Phú Nhuận

     HCM

4

C/cư 59 Phan Đăng Lưu

 

Phường 4

Phú Nhuận

     HCM

5

Cư xá Nhiêu Tứ

 

Phường 7

Phú Nhuận

     HCM

6

C/cư Thành Đạt

 

Phường 7

Phú Nhuận

     HCM

7

C/cư 109 Hoàng Văn Thụ

 

Phường 9

Phú Nhuận

     HCM

8

C/cư 227 Hoàng Văn Thụ

 

Phường 9

Phú Nhuận

     HCM

9

C/cư 182/28/5 Lê Văn Sỹ

 

Phường 10

Phú Nhuận

     HCM

10

C/cư 14 Hồ Biểu Chánh

 

Phường 11

Phú Nhuận

     HCM

11

C/cư 8 Hồ Biểu Chánh

 

Phường 11

Phú Nhuận

     HCM

12

C/cư 66 Hồ Biểu Chánh

 

Phường 11

Phú Nhuận

     HCM

13

C/cư 49/1 Hồ Biểu Chánh

 

Phường 12

Phú Nhuận

     HCM

14

C/cư 231/5A Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Phú Nhuận

     HCM

15

C/cư 231/5B-C Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Phú Nhuận

     HCM

16

C/cư 231/9 Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Phú Nhuận

     HCM

17

C/cư 191 Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Phú Nhuận

     HCM

18

C/cư 38/9 Nguyễn Văn Trỗi

 

Phường 15

Phú Nhuận

     HCM

19

C/cư 168-192 Trần Huy Liệu

 

Phường 15

Phú Nhuận

     HCM

20

C/cư 72/4 Huỳnh Văn Bánh

 

Phường 15

Phú Nhuận

     HCM

21

Cư xá Nguyễn Văn Trỗi

 

Phường 17

Phú Nhuận

     HCM