CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Gò Vấp, TP HCM
30/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Gò Vấp

 

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Chung cư bệnh viện 175

 

Phường 3

Gò Vấp

HCM