CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận 8, TP HCM
28/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận 8

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Chung cư Phạm Thế Hiển

 

Phường 4

Quận 8

     HCM

2

Chung cư Bến Cần Giuộc

 

Phường 11

Quận 8

     HCM

3

Nhà tập thể đường Phong Phú

 

Phường 12

Quận 8

     HCM

4

Nhà tập thể 21-23 Nguyễn Văn Của

 

Phường 13

Quận 8

     HCM

5

Nhà tập thể 120-122 Tuy Lý Vương

 

Phường 13

Quận 8

     HCM

6

Nhà tập thể 505/12 Bình Đông

 

Phường 13

Quận 8

     HCM

7

Chung cư Đình Hòa

 

Phường 13

Quận 8

     HCM

8

Nhà tập thề số 765 Bến Bình Đông

 

Phường 14

Quận 8

     HCM

9

Chưng cư Bình Đông

 

Phường 15

Quận 8

     HCM