CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận 6, TP HCM
27/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận 6

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

C/cư 43 Bình Tây

 

Phường 1

Quận 6

HCM

2

C/cư 88-98 Mai Xuân Thưởng 

 

Phường 1

Quận 6

HCM

3

C/cư 149 Cao Văn Lầu

 

Phường 1

Quận 6

HCM

4

C/cư 26-30 Phạm Văn Chí (123 - 123A - 123B - 123C Bình Tây

 

Phường 1

Quận 6

HCM

5

C/cư 190 Mai Xuân Thưởng

 

Phường 2

Quận 6

HCM

6

C/cư 32 - 34 Tháp Mười

 

Phường 2

Quận 6

HCM

7

C/cư 126 Tháp Mười

 

Phường 2

Quận 6

HCM

8

C/cư 162 Tháp Mười

 

Phường 2

Quận 6

HCM

9

C/cư 7 - 11 Tháp Mười

 

Phường 2

Quận 6

HCM

10

C/cư 144/1 - 144/5 Chu Văn An

 

Phường 2

Quận 6

HCM

11

C/cư 96 Phạm Đình Hổ

 

Phường 2

Quận 6

HCM

12

C/cư 132 - 134 Chu Văn An

 

Phường 2

Quận 6

HCM

13

C/cư 52 Lê Quang Sung

 

Phường 2

Quận 6

HCM

14

C/cư 97 - 105 + 107/4 - 107/16 Ngô Nhân Tịnh

 

Phường 2

Quận 6

HCM

15

C/cư 149 - 151 - 153 Phạm Đình Hổ

 

Phường 2

Quận 6

HCM

16

C/cư 23 - 43 Phạm Phú Thứ

 

Phường 3

Quận 6

HCM

17

C/cư 4-30 Phạm Phú Thứ

 

Phường 3

Quận 6

HCM

18

C/cư 77-95 Phạm Phú Thứ

 

Phường 3

Quận 6

HCM

20

Chung cư 489 - 509 Gia Phú

 

Phường 3

Quận 6

HCM

21

Chung cư Phạm Thế Hiển

 

Phường 4

Quận 6

HCM

24

C/cư 127/2 - 127/32 Mai Xuân Thưởng

 

Phường 4

Quận 6

HCM

25

C/cư 182 Phạm Phú Thứ

 

Phường 4

Quận 6

HCM

26

C/cư 297 Hậu Giang

 

Phường 5

Quận 6

HCM

27

C/cư 277 Hậu Giang

 

Phường 5

Quận 6

HCM

28

C/cư 189 - 195A Mai Xuân Thưởng

 

Phường 5

Quận 6

HCM

29

Chung cư 73/18 G Hồng Bàng

 

Phường 6

Quận 6

HCM

30

C/cư 196 - 218 Minh Phụng

 

Phường 6

Quận 6

HCM

31

C/cư 235 Mai Xuân Thưởng

 

Phường 6

Quận 6

HCM

32

C/cư 73/18G/17 Hồng Bàng

 

Phường 6

Quận 6

HCM

33

C/cư 83-89 Minh Phụng

 

Phường 9

Quận 6

HCM

34

C/cư 121 - 129 Minh Phụng

 

Phường 9

Quận 6

HCM

35

C/cư 97/4 - 97/18 Nguyễn Đình Chi

 

Phường 9

Quận 6

HCM

36

C/cư 328 - 338 Nguyễn Đình Chi

 

Phường 9

Quận 6

HCM

37

Chung cư Đinh Hòa

 

Phường 11

Quận 6

HCM

38

Chung cư Bến Cần Giuộc

 

Phường 11

Quận 6

HCM

39

Chung cư Phong Phú

 

Phường 12

Quận 6

HCM

40

Nhà tập thể 120 - 122 Tuy Lý Vương

 

Phường 13

Quận 6

HCM

41

Chung cư Bình Đông

 

Phường 13

Quận 6

HCM

42

Nhà tập thể 765 Bình Đông

 

Phường 14

Quận 6

HCM

43

119B Tân Hòa Đông

 

Phường 14

Quận 6

HCM