CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận 4, TP HCM
19/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận 4

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Cư xá cảng 13 Nguyễn Khoái

 

Phường 1

Quận 4

     HCM

2

Chung cư Tôn Thất Thuyết

 

Phường 4

Quận 4

     HCM

3

Cư xá Vĩnh Hội

 

Phường 5,6,8,9

Quận 4

     HCM

4

Chung cư Vĩnh Hội

 

Phường 6

Quận 4

     HCM

5

Chung cư Hoàng Diệu

 

Phường 8

Quận 4

     HCM

6

6Bis Nguyễn Tất Thành

 

Phường 12

Quận 4

     HCM

7

Cư xá Ngân Hàng

 

Phường 12

Quận 4

     HCM

8

Nhà tập thể 114 Hoàng Diệu

 

Phường 12

Quận 4

     HCM

9

Nhà tập thể 116 Hoàng Diệu

 

Phường 12

Quận 4

     HCM

10

Chung cư Đoàn Văn Bơ

 

Phường 12

Quận 4

     HCM

11

Chung cư Trúc Giang

 

Phường 13

Quận 4

     HCM

12

Nhà tập thể 276 Nguyễn Tất Thành

 

Phường 13

Quận 4

     HCM

13

Nhà tập thể 298 Nguyễn Tất Thành

 

Phường 13

Quận 4

     HCM

14

Cư xá Ngô Văn Sở

 

Phường 13

Quận 4

     HCM

15

Chung cư Nguyễn Tất Thành

 

Phường 18

Quận 4

     HCM