CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận 3, TP HCM
16/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận 3

 

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Cư xá đường sắt Lý Thái Tổ

 

Phường 1

Quận 3

     HCM

2

C/cư Nguyễn Thiện Thuật

 

Phường 1

Quận 3

     HCM

3

C/cư 73 Cao Thắng

 

Phường 3

Quận 3

     HCM

4

C/cư 473-475 Điện Biên Phủ

 

Phường 3

Quận 3

     HCM

5

C/cư 239 Cách Mạng Tháng 8

 

Phường 4

Quận 3

     HCM

6

C/cư 450 Nguyễn Thị Minh Khai

 

Phường 5

Quận 3

     HCM

7

Chung cư 11 Võ Văn Tần

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

8

192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

9

107 Trương Định

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

10

Chung cư 72 Trương Quyền

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

11

Chung cư 148 Nguyễn Đình Chiểu

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

12

C/cư 59 Phạm Ngọc Thạch

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

13

C/cư 67 Phạm Ngọc Thạch

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

14

C/cư 23 Lê Quý Đôn

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

15

C/cư 99 Nguyễn Đình Chiểu

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

16

C/cư 42 Trần Cao Vân

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

17

C/cư 86 Trương Quyền

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

18

C/cư 72 Trương Quyền

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

19

C/cư 2 Nguyễn Gia Thiều

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

20

C/cư 242 Pasteur

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

21

C/cư 57 Pham Ngọc Thạch

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

22

C/cư 218 Nguyễn Đình Chiểu

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

23

C/cư 67 Võ Văn Tần

 

Phường 6

Quận 3

     HCM

24

C/cư 230 Điện Biên Phủ

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

25

C/cư 30 Ngô Thời Nhiệm

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

26

C/cư 139KA Lý Chính Thắng

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

27

C/cư 139KB Lý Chính Thắng

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

28

C/cư 116 Trần Quốc Toản

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

29

C/cư 175 Võ Thị Sáu

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

30

C/cư 70 Bà Huyện Thanh Quan

 

Phường 7

Quận 3

     HCM

31

C/cư 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

Phường 8

Quận 3

     HCM

32

C/cư 72/8 Trần Quốc Toản

 

Phường 8

Quận 3

     HCM

33

C/cư 84-86 Nguyễn Thông

 

Phường 9

Quận 3

     HCM

34

C/cư 14/2A Kỳ Đồng

 

Phường 9

Quận 3

     HCM

35

C/cư 177-179-181 Trần Quốc Thảo

 

Phường 9

Quận 3

     HCM

36

C/cư 13C Kỳ Đồng

 

Phường 9

Quận 3

     HCM

37

C/cư 60-62 Cách Mạng Tháng Tám

 

Phường 10

Quận 3

     HCM

38

C/cư 134A Lý Chính Thắng

 

Phường 14

Quận 3

     HCM

39

C/cư 284 Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Quận 3

     HCM

40

C/cư 284/9A Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Quận 3

     HCM

41

C/cư 302/5 Lê Văn Sỹ

 

Phường 14

Quận 3

     HCM

42

C/cư 172 Lý Chính Thắng

 

Phường 14

Quận 3

     HCM