CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận 11, TP HCM
30/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận 11

 

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Cư xá Nhà Đèn 8

 

Phường 2

Quận 11

HCM

2

Nhà tập thể 18 Tân Khai

 

Phường 4

Quận 11

HCM

3

Nhà tập thể 131 Hà Tôn

 

Phường 4

Quận 11

HCM

4

Nhà tập thể 562 Nguyễn Chí Thanh

 

Phường 4

Quận 11

HCM

5

Nhà tập thể 910L Nguyễn Chí Thanh

 

Phường 4

Quận 11

HCM

6

Nhà tập thể 205-207 Dương Tử Giang

 

Phường 4

Quận 11

HCM

7

Nhà tập thể 121 Trần Quý

 

Phường 4

Quận 11

HCM

8

Nhà tập thể 856 Nguyễn Chí Thanh

 

Phường 4

Quận 11

HCM

9

Nhà tập thể 874 Phó Cơ Điều

 

Phường 4

Quận 11

HCM

10

Nhà tập thể 80 Phó Cơ Điều

 

Phường 4

Quận 11

HCM

11

Nhà tập thể 82 Phó Cơ Điều

 

Phường 4

Quận 11

HCM

12

C/cư 75-81 Phó Cơ Điều

 

Phường 4

Quận 11

HCM

13

C/cư 106-122 Tân Khai

 

Phường 4

Quận 11

HCM

14

C/cư 198 Tân Khai

 

Phường 4

Quận 11

HCM

15

Chung cư Lý Thường Kiệt 

 

Phường 4

Quận 11

HCM

16

Nhà tập thể 245 Âu Cơ

 

Phường 5

Quận 11

HCM

17

Nhà tập thể 205 Âu Cơ

 

Phường 5

Quận 11

HCM

18

C/cư 69 Trần Quý

 

Phường 6

Quận 11

HCM

19

Chung cư Liêu Thị Hương

 

Phường 8

Quận 11

HCM

20

C/cư Liêu Thị Hương

 

Phường 8

Quận 11

HCM

21

C/cư Thiên Phú

 

Phường 8

Quận 11

HCM

22

Chung cư Kim Hoa

 

Phường 11

Quận 11

HCM

23

Nhà tập thể 345 Lê Đại Hành

 

Phường 13

Quận 11

HCM

24

C/cư Kim Hoa

 

Phường 13

Quận 11

HCM

25

C/cư Tạ Vinh

 

Phường 15

Quận 11

HCM

26

Nhà tập thể 426 Hồng Bàng

 

Phường 16

Quận 11

HCM

27

Nhà tập thể 394 Hồng Bàng

 

Phường 16

Quận 11

HCM

28

Nhà tập thể 396 Hồng Bàng

 

Phường 16

Quận 11

HCM

29

Nhà tập thể1287/27 Đường 3 Tháng 2

 

Phường 16

Quận 11

HCM

30

Nhà tập thể 70 Phan Xích Long

 

Phường 16

Quận 11

HCM

31

Nhà tập thể 2/2 Lò Siêu

 

Phường 16

Quận 11

HCM