CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
messages.Tiếng Anh messages.Tiếng Việt
Các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận 1, TP HCM
08/12/2022

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận 1

TT

Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã

Quận/huyện

Thành phố/

Tỉnh

1

Khu Dạ Lữ Viện

 

Cầu Kho

Quận 1

HCM

2

C/cư 214/19 Nguyễn Văn Nguyễn

 

Tân Định

Quận 1

HCM

3

Khu 28B Mã lộ

 

Tân Định

Quận 1

HCM

4

Khu phố 4, 5, 6

 

Tân Định

Quận 1

HCM

5

Chung cư Cô Giang

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

6

331 Trần Hưng Đạo

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

7

17 Nguyễn Thái Học

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

8

289 Trần Hưng Đạo

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

9

C/cư 284 Cô Bắc

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

10

C/cư 147 Đề Thám

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

11

C/cư 207-209 Trần Hưng Đạo

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

12

C/cư 247-249 Trần Hưng Đạo

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

13

C/cư 73/8 Hồ Hảo Hớn

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

14

C/cư 301bis Trần Hưng Đạo

 

Cô Giang

Quận 1

HCM

15

C/cư 60-68 Nguyễn Trãi

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

16

C/cư 120 Nguyễn Trãi

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

17

C/cư 37-39 Lưu Văn Lang

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

18

C/cư 170 Lý Tự Trọng

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

19

C/cư 240-242 Lý Tự Trọng

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

20

C/cư 108-110 Lê Lợi

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

21

C/cư 136 Lê Thánh Tôn

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

22

C/cư 69 Nguyễn Thị Minh Khai

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

23

22 Nguyễn Trãi

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

24

145 Nguyễn Trãi

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

25

4 Lê Thị Riêng

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

26

88 Lê Lợi

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

27

68 Huỳnh Thúc Kháng

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

28

12-14 Nguyễn Thị Nghĩa

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

29

C/cư 1 Nguyễn Trung Trực

 

Bến Thành

Quận 1

HCM

30

C/cư 374 Nguyễn Công Trứ

 

Cầu Ông Lãnh

Quận 1

HCM

31

C/cư 119 Trần Hưng Đạo

 

Cầu Ông Lãnh

Quận 1

HCM

32

C/cư 153-155 Lê Thị Hồng Gấm

 

Cầu Ông Lãnh

Quận 1

HCM

33

C/cư 42 Nguyễn Huệ

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

34

C/cư 89-91 Nguyễn Du

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

35

C/cư 158 Pasteur

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

36

C/cư 127E Tôn Thất Đạm

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

37

C/cư 70-72 Hàm Nghi

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

38

C/cư 23 Lý Tự Trọng

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

39

C/cư 77 Nguyễn Huệ

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

40

C/cư 90-98 Nguyễn Huệ

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

41

C/cư 22 Lý Tự Trọng

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

42

C/cư 23 Lý Tự Trọng

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

43

C/cư 95 Pasteur

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

44

C/cư 63 Đông Du

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

45

C/cư 5 Nguyễn Siêu

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

46

C/cư 151 Đồng Khởi

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

47

C/cư 42 bis Lý Tự Trọng

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

48

C/cư 39 Hài Bà Trưng

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

49

C/cư 36-38 Lê Lợi

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

50

C/cư 130 Pastuer

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

51

C/cư 42 Tôn Thất Thiệp

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

52

C/cư 97-99 Tôn Thất Đạm

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

53

C/cư 107 Tôn Thất Đạm

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

54

C/cư 90 Tôn Thất Đạm

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

55

C/cư 40E Ngô Đức Kế

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

56

C/cư 39 Ngô Đức Kế

 

Bến Nghé

Quận 1

HCM

57

C/cư Quốc Thanh 269

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

58

C/cư 166 Trần Hưng Đạo

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

59

C/cư 353 Nguyễn Trãi

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

60

C/cư 7 Cao Bá Nhạ

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

61

176-178 Trần Hưng Đạo

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

62

361 Nguyễn Trãi

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

63

269F Nguyễn Trãi

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

64

9 Cao Bá Nhạ

 

Nguyễn Cư Trinh

Quận 1

HCM

65

12 Trần Hưng Đạo

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

66

134 Trần Hưng Đạo

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

67

41 Bùi Viện

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

68

C/cư 155-157 Bùi Viện

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

69

C/cư 63-65-67 Đỗ Quang Đẫu

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

70

C/cư 15 Nam Quốc Cang

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

71

C/cư 144ter Trần Hưng Đạo

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

72

C/cư 62 Trần Hưng Đạo

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

73

C/cư 56 Nguyễn Cư Trinh

 

Phạm Ngũ Lão

Quận 1

HCM

74

C/cư 284 Nguyễn Công Trứ

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

75

C/cư 14 Tôn Thất Đạm

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

76

C/cư 45-53 Trần Hưng Đạo

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

77

C/cư 47-57 Nguyễn Thái Bình

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

78

40 - 46 Calmette

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

79

C/cư 25 Nguyễn Thái Bình

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

80

C/cư 164 Nguyễn Thái Bình

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

81

C/cư 235 Nguyễn Công Trứ

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

82

C/cư 59 Lê Thị Hồng Gấm

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

83

C/cư 142Bis Lê Thị Hồng Gấm

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

84

C/cư 214-234 Nguyễn Công Trứ

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

85

C/cư 281 Nguyễn Công Trứ

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

86

C/cư 12-68 Ký Con

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

87

C/cư 245-257 Nguyễn Công Trứ

 

Nguyễn Thái Bình

Quận 1

HCM

88

C/cư 111 Đinh Tiên Hoàng

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

89

C/cư 120 Đinh Tiên Hoàng

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

90

C/cư 5B Nguyễn Đình Chiểu

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

91

C/cư 12 Nguyễn Huy Tự

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

92

C/cư 72C Đinh Tiên Hoàng

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

93

C/cư 12C Nguyễn Thị Minh Khai

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

94

C/cư 65-81 Nguyễn Văn Giai

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

95

1 - 31 Calmette

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

96

C/cư 88B Điện Biên Phủ

 

Đa Kao

Quận 1

HCM

97

C/cư 128 Hai Bà Trưng

 

Đa Kao

Quận 1

HCM