CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Sơ đồ vị trí các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng mới tại quận Hoàn Kiếm

Bảng thống kê một số các chỉ tiêu nhà chung cư cũ tại quận Hoàn Kiếm

TT Tên Khu chung cư/Nhà chung cư

Tổng số đơn nguyên/

Nhà chung cư

Phường/xã Quận/huyện Thành phố/Tỉnh
I Chung cư đơn lẻ        
1 TT 15 Cao Thắng 3 Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hà Nội
2 15 Ngõ Đào Duy Từ(26 Lương Ngọc Quyến)   Hàng Buồm Hoàn Kiếm Hà Nội
3 9 Hàng Lược 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
4 4B Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
5 12B Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
6 16A Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
7 32 Lý Nam Đế 3 Cửa Đông Hoàn Kiếm Hà Nội
8 21 Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
9 37 Lý Nam Đế 1 Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội
10 93 Hàng Bông   Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội
11 59-63 Tràng Thi   Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội
12 67 Tràng thi 2 Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội
13 167 Phùng Hưng   Cửa Đông Hoàn Kiếm Hà Nội
14 20 Hàng Vôi   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
15 32 Hàng Vôi   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
16 42 Hàng Vôi   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
17 1C Tông Đản   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
18 2 Tông Đản   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
19 6 Tông Đản   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
20 8 Ngô Quyền   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
21 23 Hàng Tre- 162 Trần Quang Khải   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
22 36 Nguyễn Hữu Huân   Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội
23 208 Trần Quang Khải   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
24 2B-2C Lê Phụng Hiểu 1 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
25 28 Hai Bà Trưng 3 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
26 2B Nguyễn Khắc Cần 1 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
27 7 Nguyễn Khắc Cần   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
28 8 Lý Đạo Thành 2 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
29 23A-B Tông Đản 2 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
30 36 Hai Bà Trưng 2 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
31 1 Lê Phụng Hiểu 4 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
32 11 B Tông Đản   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội
33 3B Đặng Thái Thân 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
34 6 Lê Thánh Tông 3 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
35 24 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
36 23 Trần Hưng Đạo 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
37 27A Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
38 13 Nguyễn Khắc Cần 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
39 23 Lê Thánh Tông 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
40 27 Lê Thánh Tông 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
41 33 Phạm Ngũ Lão 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
42 15 C Trần Khánh Dư 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
43 33 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
44 20 Lê Thánh Tông 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
45 5 Quang Trung 3 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
46 2F Quang Trung 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
47 31 Trương Hán Siêu 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
48 48 Liên Trì 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
49 3 Vọng Đức 2 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
50 5 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
51 2 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
52 4 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
53 21 Hàng Bài 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
54 42 C Trần Hưng Đạo 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
55 40 Lý Thường Kiệt 1 Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm Hà Nội
56 30 Trần Quốc Toản 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
57 23 Hàng Bài 3 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
58 31 Hàng Bài 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
59 94 Bà Triệu 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
60 23 Bà Triệu 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
61 2 Ngô Văn Sở 2 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
62 61 Hàm Long 2 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
63 111 Phủ Doãn   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
64 5+7 Phủ Doãn   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
65 121 Phủ Doãn   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
66 6 Lê Thái Tổ   Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội
67 151 Lê Duẩn   Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
68 92 Hai Bà Trưng   Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
69 91 Lý Thường Kiệt   Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
70 Nhà gỗ gố 1 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
71 Nhà gỗ gố 7 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
72 Nhà gỗ gố 9 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
73 Nhà gỗ gố 10 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
74 Nhà gỗ gố 11 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
75 Nhà gỗ gố 14 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
76 Nhà gỗ gố 16 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
77 Nhà gỗ gố 17 1 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
78 Nhà 4B, 6A,8AB (NH TƯ) 4   Hoàn Kiếm Hà Nội
79 Nhà 2+4 (Bộ GTVT) 2 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
80 Nhà 9AB- Ngõ 99 Vọng Hà 2 Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
81 Nhà A10,11,12,13-43 Vọng Hà   Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
82 957 Hồng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
83 Nhà 5 số 85 Vọng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
84 Nhà 3A,B số 69 Vọng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
85 Ngõ 101 Vọng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
86 881 Hồng Hà   Chương Dương  Hoàn Kiếm Hà Nội
87 3 Phúc Tân 1 Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội
88 191 Phúc Tân 5 Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội
89 121 Lê Duẩn/ 112 Trần Hưng Đạo 2 Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
90 39 Lý Thường Kiệt 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
91 11 Vọng Đức 1 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội
92 36B Trần Hưng Đạo 1 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
93 9 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
94 68 Trần Quốc Toản 1 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội
95 Nhà 7AB + nhà 12 (Bộ LĐTBXH) Đổi tên mới :A97+B97 + nhà 12 tập thể Bộ LĐTBXH 6 Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội
96 16 Trần Hưng Đạo 2 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội
97 A1 Trần Quốc Toản 2   Hoàn Kiếm Hà Nội
98 A2 Trần Quốc Toản 2   Hoàn Kiếm Hà Nội
99 37A Hai Bà Trưng   Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội