CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Rút ngắn thời gian thực hiện quy trình đối với dự án cải tạo chung cư cũ
29/09/2022

Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, vừa ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

 

Chung cư cũ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: HOÀNG SƠN).

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 1.580 nhà chung cư cũ, phần lớn đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân.

Trong nhiều năm qua, quá trình triển khai cải tạo chung cư cũ còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn; các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt, cho nên chương trình cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ của thành phố thời gian qua chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

Nghị quyết nêu rõ, thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy khóa 17 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã chỉ đạo UBND thành phố xây dựng Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đồng ý về chủ trương nội dung đề án; giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện báo cáo, dự thảo đề án trình kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa 16 xem xét, quyết nghị theo quy định; đồng thời lưu ý cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm định, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu chung cư cũ, nhất là các khu nhà xuống cấp, quá niên hạn sử dụng, làm cơ sở tổng hợp các chung cư vào trong các kế hoạch triển khai cụ thể.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện đề án bảo đảm khoa học, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với việc rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ; lập quy hoạch chi tiết và triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đặc biệt cần quan tâm nghiên cứu giải quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch; các chính sách về giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tạm cư (hoặc nhà ở tạm thời) và bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng lại các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D và một số khu chung cư Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân…

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban cán sự UBND thành phố nghiên cứu, bổ sung giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính đối với dự án cải tạo chung cư cũ; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận khi triển khai dự án.

 

Minh Vân

Nguồn:

https://nhandan.vn/rut-ngan-thoi-gian-thuc-hien-quy-trinh-doi-voi-du-an-cai-tao-chung-cu-cu-post666181.html