CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Luật Nhà ở- Luật số 65/2014/QH13
17/08/2022

Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : Luật Nhà ở.

 

Số văn bản 65/2014/QH13
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tên mục Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : Luật Nhà ở
Ngày ban hành 25/11/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Lĩnh vực Xây dựng
Tệp đính kèm 65/2014/QH13

 

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178134