CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Hà Nội sẽ cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D
25/02/2023

Hà Nội sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D gồm: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội xác định mục tiêu, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người.

Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu m2.

Về nhà ở xã hội, Hà Nội dự kiến phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1 - 2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2 - 3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Đối với nhà ở tái định cư, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 0,555 triệu m2 sàn nhà ở. Nhà ở thương mại sẽ phát triển mới khoảng 19,73 triệu m2 sàn nhà ở.

Tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị bảo đảm tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

 

Biển cảnh báo nhà nguy hiểm được lực lượng chức năng dựng lên tại nhiều khu vực của chung cư Giảng Võ - đã có độ tuổi hơn 40 năm (Ảnh: Tố Linh).

 

Đáng chú ý, quyết định của Hà Nội cho biết sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp); các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

UBND TP Hà Nội dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 437.000 tỷ đồng; trong đó vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 9.500 tỷ đồng...

Dự kiến nguồn vốn ngân sách khoảng 5.800 tỷ đồng, trong đó khoảng 283 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội; khoảng 4.860 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư; khoảng 641.3 tỷ đồng để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu, nhà chung cư cũ; kiểm định và lập đề xuất chủ trương đầu tư phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố... Ngoài ra sẽ là vốn huy động xã hội.

Trước đó, Hà Nội đã rà soát có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư cũ và 306 chung cư cũ độc lập. Nhiều nhà không được sửa chữa, bảo trì thường xuyên nên xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng.

 

Thế Kha

Nguồn:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-se-cai-tao-xay-dung-lai-4-khu-chung-cu-cu-co-nha-nguy-hiem-cap-d-20230225172111414.htm