CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Hà Nội: Ban hành mốc thời gian cụ thể triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đợt 1
10/10/2022

UBND thành ph Hà Ni va ban hành Kế hoch 335/KH-UBND v ci to, xây dng li chung cư cũ trên địa bàn thành ph đợt 1. 

 

Hoàn thành di dời các hộ dân thuộc nhà chung cư cũ nguy hiểm trong quý I-2022.

 

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm cấp D, gồm: Khu tập thể Giảng Võ, khu tập thể Thành Công, khu tập thể Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp (đều thuộc quận Ba Đình), nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), nhà 148-150 Sơn Tây (quận Ba Đình). 

UBND thành phố giao UBND quận Ba Đình, UBND quận Đống Đa hoàn thành di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý I-2022.

Với 4 khu chung cư tại quận Ba Đình, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Ba Đình rà soát kết quả kiểm định đối với các nhà chung cư đã có và kiểm định đối với các nhà chung cư còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý II-2022.

UBND quận Ba Đình chủ trì khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư cũ, các công trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, làm cơ sở để các nhà đầu tư lập đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời; dự kiến hoàn thành trong quý III-2022.

UBND quận Ba Đình chủ trì nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình) các khu chung cư. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, dự kiến hoàn thành quý IV-2022.

UBND quận Ba Đình chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án; tổ chức hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời. Sau khi UBND thành phố chấp thuận nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời, UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án, dự kiến hoàn thành quý I-2023.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư theo quy định; báo cáo UBND thành phố phê duyệt trong quý I-2023. Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý II-2023.

Dự kiến, nhà chung cư cũ, nhà nguy hiểm cấp D phá dỡ trong quý III-2023. Đối với các nhà còn lại thuộc khu chung cư, tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (từ quý III-2023).

Với nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), UBND thành phố giao UBND quận Đống Đa hoàn thành di dời các hộ dân trong quý I-2022; Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa, các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố để kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao quản lý, sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo quy định, dự kiến hoàn thành quý I-2022.

UBND quận Đống Đa chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án, tổ chức hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời; phê duyệt phương án theo ủy quyền của UBND thành phố; dự kiến hoàn thành quý II-2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư; báo cáo UBND thành phố phê duyệt trong quý III-2022. Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng theo quy định; dự kiến hoàn thành quý I-2023. Thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ dự kiến hoàn thành quý II-2023. 

Với nhà 148-150 Sơn Tây (quận Ba Đình), UBND thành phố giao UBND quận Ba Đình hoàn thành di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý I-2022; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lựa chọn chủ đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời và tình hình triển khai thực hiện của chủ đầu tư; yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục dự án theo quy định để khởi công; báo cáo UBND thành phố trong quý I-2022. Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng; dự kiến hoàn thành trong quý II-2022. Thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ dự kiến hoàn thành quý III-2022.

Ngoài ra, thành phố cũng rà soát lại các dự án cải tạo chung cư cũ đang triển khai; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định...

 

Dạ Khánh

Nguồn:

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Bat-dong-san/1021845/ha-noi-ban-hanh-moc-thoi-gian-cu-the-trien-khai-cai-tao-xay-dung-lai-chung-cu-cu-dot-1