CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”
Cần xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn
03/10/2022

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua Nghị quyết về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành phố phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả các chung cư cũ trên địa bàn trong quý II/2023. Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được thực hiện với quan điểm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm.

 

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quá trình triển khai, xác định quan điểm mục tiêu thực hiện theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo lại nhà chung cư, thành phố Hà Nội sẽ triển khai bảy nhóm giải pháp trọng tâm. 

Để triển khai Đề án, UBND thành phố Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng (cấp độ D và cận D), hiện thành phố đã hoàn thành việc rà soát, xây dựng danh mục. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả các chung cư cũ (CCC) trên địa bàn thành phố trong quý II/2023. Công tác rà soát được chia làm bốn đợt: Đợt 1, rà soát hiện trạng các chung cư đã được kiểm định và tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà chung cư còn lại của bốn khu CCC có nhà nguy hiểm cấp D; tổ chức kiểm định sáu khu chung cư được lựa chọn triển khai đầu giai đoạn 2021 - 2025 như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân,... tổ chức kiểm định một số khu chung cư theo Đề án quy gom tái định cư các CCC đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; hoàn thành vào quý II/2022. Đợt 2: Rà soát hiện trạng các CCC đã được kiểm định và tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà chung cư còn lại của 15 khu CCC và ít nhất 30% nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; hoàn thành vào quý III/2022. Đợt 3: Rà soát hiện trạng các chung cư đã được kiểm định và tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà chung cư còn lại của 22 khu CCC và ít nhất 30% nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; hoàn thành vào quý IV/2022. Đợt 4: Kiểm định toàn bộ các nhà CCC của 29 khu chung cư còn lại; hoàn thành kiểm định 40% các nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; hoàn thành vào quý II/2023.

UBND thành phố phân cấp cho UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, lập đề án quy gom tái định cư các CCC đơn lẻ trên địa bàn, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc để bổ sung cập nhật vào kế hoạch tổ chức lập quy hoạch, phối hợp Sở Xây dựng để bổ sung cập nhật vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại CCC theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP. 

Về công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, UBND thành phố Hà Nội sẽ thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét, phê duyệt chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP. Theo đó, trên cơ sở quy hoạch khu vực nhà chung cư, khu chung cư được duyệt, căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án tại từng khu vực, UBND thành phố quyết định hệ số K bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ, theo nguyên tắc K giảm dần vào khu vực nội đô. Quy định hình thức tái định cư khi tại địa điểm cũ không xây dựng lại nhà chung cư mà xây dựng công trình khác…

Theo ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, với số lượng CCC lớn nhất cả nước (1.579 chung cư), trong đó, nhiều chung cư đã xuống cấp, việc cải tạo xây dựng lại CCC là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, do vậy, UBND thành phố cần xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn.

 

Đà Đông

Nguồn:

https://nhandan.vn/can-xac-dinh-ro-lo-trinh-cu-the-cho-tung-giai-doan-post667941.html